.

"thank you to give us the privilege to serve you"
                                                                                        the LEAB team

.

Hur mycket tjänar du på dina obsoleta elektronik komponenter?

                                                      Komponent förfrågan, online och kostnadsfritt
 

         
  English               Svenska  

.

.

 


Lindblad Electronic AB
Box 2290 ,  600 92 Norrköping
tfn. 011-10 42 00 * fax. 011-18 30 90 * mail. info@electronic.se
org.nr. 556613-0430

 Webdesign: Jesper Lindén, 2003